Vrátenie Tovaru

Kto môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet (pri nákupe v eshope)?


Právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) vzniká, keď spotrebiteľ nakupuje tovar alebo služby cez internet. Právo na odstúpenie od zmluvy vznikne aj ked si spotrebiťel produkt objedná cez eshop a prevezme osobne na adrese prevádzky. 

Právo na odstúpenie od zmluvy nevznikne ak si pri prevzatí spotrebitel tovar pozrie, vyskúša, použije.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO alebo s.r.o., ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy keď si objedná tovar zhotovený alebo objennaný na zákazku ( v prípade tovarov z probiker.sk sa jedná hlavne o zákazkovu výrobu kolies, stavbu bicyklov na mieru atd. )

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní !
Začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom a v prípade zmlúv, ktorých predmetom je určitá služba, od okamihu uzatvorenia takejto zmluvy. Spotrebiteľ je pritom oprávnený odstúpiť od zmluvy aj predtým, t.j. ešte pred odoslaním alebo dokonca počas prepravy tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bude odstúpenie odoslané prevádzkovateľovi eshopu v posledný deň uvedenej lehoty - spotrebiteľovi teda stačí, ak o 23:59 v posledný deň 14 dňovej lehoty odošle prevádzkovateľovi eshopu email s oznámením, že odstupuje od zmluvy. 

Zákon prevádzkovateľom eshopu ukladá povinnosť vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) ako i všetky ostatné náklady.

Spotrebiteľ nie je povinný vrátit tovar v pôvodnom obale ! Odporúčame to ale tak urobiť pre obmedzenie prípadného poškodenia tovaru pri preprave.  

Vyplnený formulár si vytlačte a spolu s tovarom a dokladmi o kúpe prípadne záručným listom pošlite na adresu: Hauzi s.r.o. , Obrancov mieru 12, 040 01 Košice. 
t.č. pre kuriéra : 0911972021

pre urýchlenie procesu, odporúčame tovar na vrátenie poslať kuriérskou spoločnostou ( SPS,DPD, GLS, Packeta atd.) nie Slovenskou Poštou !

 

FOLRMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY :

 

 

Na stiahnutie